Petőmihályfai Baráti Kör Éves Rendes Közgyűlése

Kedves Egyesületi Tag!
Tisztelettel meghívlak a Petőmihályfai Baráti Kör 2015 évi éves rendes közgyűlésére, melynek
ideje: 2015. május 17. 18:00 óra, helye: Petőmihályfa, Kultúrház.
Napirendi pontok
I.    2014 évi szöveges szakmai beszámoló
II.    2014 évi pénzügyi beszámoló
III.    2014 évi közhasznúsági jelentés elfogadása
IV.    Vezetőség választása (4  évente újra kell!)
V.    Alapszabály módosításának elfogadása
(2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, és a 2013. évi V. törvény, a Polgári törvénykönyvről, törvények alapján)
VI. 2015 évi tervek, szakmai programok
VII. 2015 évi pénzügyi tervezet

Közgyűlés (rendes és rendkívüli) határozatképes, ha az egyesület tagjainak 50%-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - egy órával később az eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható.
Kérlek a közgyűlésre gondolt át, hogy milyen programokon vennél részt szívesen, milyen előadásokat hallgatnál! Véleményedre kíváncsiak vagyunk!

Megjelenésedre számítok!

Molnár Katalin
Elnök

Készült Petőmihályfa község megbízásából

-= 2013 =-